Domaine de la Velle, Camping, Gites, Chambres

 

Algemene voorwaarden en privacy verklaring Domaine de la Velle:

Bij boekingen per telefoon, e-mail, post of via andere web-sites, verklaart u kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te hebben begrepen en te accepteren.

Reservering
U kunt per mail, brief of telefoon reserveren. Wij sturen u een bevestiging en factuur. Indien u binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging 30% van het factuurbedrag overmaakt op onze rekening is de reservering definitief. Reserveert u de gîte of een campingplaats binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient het hele bedrag in een keer binnen 10 dagen op onze rekening gestort te zijn om de reservering definitief te maken.


Betaling van het restant
Het resterende bedrag van de factuur dient minimaal 8 weken vóór aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn. Indien het geld dan nog niet op onze rekening staat, vervalt de boeking en treden de bepalingen vermeld onder annulering in werking. Voordat u gebruik kunt maken van de faciliteiten, dient het hele factuurbedrag voldaan te zijn.


Huurvoorwaarden

 1. Algemene voorwaarden Domaine De La Velle

 2. Betaling 30% van de huurprijs bij reservering. De laatste 70% minimaal 8 weken voor aanvang huurperiode.
  De reservering is definitief na de aanbetaling. Indien de restbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, ontvangt u een betalingsherinnering.
  Bij niet betalen van het totale bedrag is de huurovereenkomst nietig en wordt de aanbetaling niet retour gestort. Deze wordt als vergoeding voor het niet kunnen verhuren aan anderen beschouwd,

 3. Borg € 100,- per huurperiode. De borg dient contant betaald te worden bij aankomst

Er kan borg ingehouden worden in de onderstaande gevallen:

 • Schade of verdwijnen van inventaris of opzettelijk veroorzaakte schade aan de woning zelf.

 • Smerig achergelaten accommodatie die meer schoonmaakwerk vereist van de normale schoonmaak

 • Een niet leeggemaakte koelkast.

 • Afwas die er nog staat.

 • Vuilnis dat zich in de woning bevindt.

 • Aanwezigheid van huisdieren dat niet vooraf is gemeld of schade aangebracht door de huisdieren

 • Vlooien of andere parasieten veroorzaakt door huisdieren.

 • Beschadigd of zwaar bevuild beddengoed dat niet meer schoon te krijgen is,

 

3. De woning kan vóór vertrek door de eigenaars/beheerder en de huurder gecontroleerd worden op gebreken.
Terugbetaling vindt plaats, onder aftrek van eventueel aangebrachte schade of vermissing (zie hierboven) contant aan de huurder.

4. Bij grote schade wordt voor vertrek een rapport opgemaakt. de kosten hiervan worden achteraf aan de huurder gefactureerd.

5. Op het park gelden de rustregels van 22.00 uur 's avonds tot 7.00 uur in de ochtend.

6. Aankomst op wisseldagen vanaf 16.00 uur. Vertrek op wisseldagen vóór 10.00 uur in de ochtend.

7. De woning mag tijdens de huurperiode betrokken worden door het maximaal aantal toegestane personen waarvoor de woning is ingericht,


8. Roken is in huis niet toegestaan.

9. De beheerder behoudt zich het recht voor om bij ernstige misdragingen de huurder zonder verrekening van de betaalde huurpenningen vóór het einde van de overeengekomen huurperiode, uit de woning te verwijderen.

10. Annulering
Bij annulering vindt van de reeds betaalde termijnen, geen teruggave plaats.

Wij adviseren u om bij boeking altijd een 'annuleringsverzekering', 'reisverzekering' en 'aansprakelijkheidsverzekering particulieren' af te sluiten bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.

11. Gebruik door derden van de gehuurde accommodatie is niet toegestaan, mits anders met de verhuurder overeengekomen.

12. Bij vroegtijdig vertrek van de huurder wordt geen reductie op de huurprijs gegeven.

13. De huurprijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven.


14. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor overlast veroorzaakt door derden.

15. Het aangaan van een huurovereenkomst en het verblijf in de accommodaties is niet toegestaan door personen onder 21 jaar, zonder begeleiding van een of meer volwassenen boven 21 jaar.
Er wordt niet verhuurd aan jeugd of jeugdgroepen en aan bemiddelingsbureaus met als doeleind onderdak verschaffing aan seizoen gebonden arbeidskrachten.
Als bij aankomst blijkt dat geen van de huurders boven 21 jaar is of wanneer het vermoeden bestaat dat het gaat om verhuur aan seizoen gebonden arbeidskrachten wordt de toegang tot de woning onherroepelijk geweigerd

17. Gebruik van speeltoestellen is op eigen risico.

18. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade of opgelopen letsel tijdens een verblijf in onze accommodatie.

De reservering is rechtsgeldig als de aanbetaling is voldaan.
U accepteert hiermee de huurvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

 

 

 


Gîte:
Er mag in de gîte niet gerookt worden.
De gîte wordt in het hoogseizoen verhuurd per week van zaterdag 16.00 uur tot de volgende zaterdag 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen kan de huurperiode in overleg aangepast worden.
Eindschoonmaak, gas, electriciteit en water zijn inbegrepen in de huurprijs.
Het gehuurde dient bezemschoon achter gelaten te worden en alle afval dient verwijderd te zijn.

De verhuurder heeft in het geval van noodzakelijk onderhoud altijd het recht het gehuurde te betreden en de werkzaamheden uit te voeren. Het onderhoud van het zwembad en de terreinen zal met zo min mogelijk overlast uitgevoerd worden.


Camping
De campingplaats is beschikbaar vanaf 15.00 uur en dient de dag van vertrek om 12.00 uur vrij te zijn.


Huisdieren
In de gîte worden huisdieren in overleg toegelaten

Op de camping zijn de meeste huisdieren na overleg bij ons van harte welkom. De normale gedragsregels zijn uiteraard wel van toepassing, dus honden aangelijnd. U dient huisdieren altijd vooraf aan te melden!

W

Aansprakelijkheid verhuurder
Het verblijf op en het gebruik maken van de faciliteiten van Domaine de la Velle zijn geheel voor eigen risico. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, ongevallen of ongemakken die ontstaan zijn op het landgoed. Wij doen er alles aan om uw verblijf geheel naar uw zin te maken. Voor ongemakken voortkomend uit veranderingen in de situatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
De huurder gaat ermee akkoord het gehuurde met vereiste zorg te bewonen, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, kan hem de verdere toegang tot het gehuurde worden ontzegd. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege als ontbonden beschouwd, waarbij géén aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de huursom.

Annulering
Bij annuleringen meer dan 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van € 25,00 administratiekosten teruggestort indien de verhuurder erin slaagt een andere huurder te vinden.
Bij annulering binnen 8 weken voor het begin of na aanvang van de huurperiode kunnen wij geen terugbetaling doen.
Er wordt géén compensatie betaald in geval van "force majeure" (iets dat niet valt te voorzien of buiten invloed van de verhuurders valt). 
Wij adviseren u een volledige reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


Privacy verklaring:

Als klant kun je erop vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. Je klantgegevens gebruiken wij alleen voor administratieve doeleinden en het verlenen van service. 
In het kader van de nieuwe privacywetgeving zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen welke gegevens wij vastleggen, waarom we dat doen en hoe wij uw gegevens hebben beveiligd.

 • Wij vragen u bij boeking uw naam, adres en woonplaatsgegevens voor het opstellen van een reserveringsbevestiging.
 • We vragen de leeftijd van de kinderen omdat medegasten vaak willen weten of er ook leeftijdsgenootjes op de camping aanwezig zijn.
 • Voor het bestellen van brood vragen we uw naam en pleknummer.
 • Voor het inschrijven voor de tables d’hôtes en andere activiteiten willen we graag de namen van de deelnemers hebben en de leeftijd
 • We hebben uw persoonlijke gegevens ook nodig voor de “Fiche individuelle de police pour les touristes étrangers (fiche d'hôtel)”

De gegevens worden, voor zo ver dat wettelijk is toegestaan, uiterlijk in de maand oktober van het betreffende jaar verwijderd. Indien u er voor kiest volgend jaar weer bij ons uw vakantie door te brengen, kunnen wij dus helaas geen “oude” gegevens raadplegen voor de bevestiging. 
 Indien u bezwaar wilt maken tegen een en ander in het kader van “rechten van betrokkenen”, dan verzoeken wij  u een mail op te stellen met daarin een duidelijke omschrijving van uw bezwaren en deze te richten aan info@luiereninfrankrijk.nl Wij zullen u dan per mail binnen de wettelijke periode van 30 dagen een reactie op uw verzoek doen toekomen.

 

Domaine de la Velle  |  info@luiereninfrankrijk.nl